_

Instalace programu do Windows

Některé antivirové programy mohou při prvním spuštění instalačního programu nebo vlastní aplikace hlásit, že jsou nedůvěryhodné.

Program 5D vocabulary však není bezpečnostní hrozbou a program je navíc podepsaný elektronickým podpisem 'Luděk Linhart', který zajišťuje integritu programu a nemožnost jeho změny bez porušení elektronického podpisu.

Pokud si nejste jistí, můžete si nechat program zkontrolovat službou https://www.virustotal.com/, která program 5D vocabulary zkontroluje většinou antivirových programů...

Antivirové programy jsou také důvodem tohoto hlášení:


Potvrďte informativní hlášení a pokračujte dále v instalaci.